Panduan Menjual Hartanah

Panduan Menjual Hartanah.

 

Persediaan awal amatlah perlu bagi memudahkan anda membuat sebarang keputusan semasa proses jual beli sesebuah hartanah tersebut.

1)      Mengetahui status terkini milikan anda.

·         Unit-unit hartanah yang dibeli terus dari pemaju akan mendapat status milikan “master title” sehingga pemaju selesai dengan projek pembangunan tanah.

·         Setelah itu pemaju akan membuat permohonan pecah lot (individu/strata) keatas bangunan mengikut keluasan yang telah dipersetujui oleh semua pihak. Kebiasaannya permohonan tersebut dibuat dalam masa 6 bulan setelah “vacant possession”. Untuk projek perumahan sebelum tahun 2013, terdapat kemungkinan kelewatan pihak pemaju membuat permohonan pecah milik disebabkan kurang pemantauan dari pihak berkuasa.

·         Proses ini mengambil masa sehingga 8 bulan atau lebih. Anda tidak dinasihatkan menjual hartanah anda semasa proses ini sedang berjalan.

·         Semua permohonan lain keatas hartanah tersebut hanya dibenarkan setelah proses ini siap.

2)      Memahami tentang Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)

·         Secara amnya, kerajaan mengenakan cukai ini adalah untuk membendung aktiviti pelaburan hartanah jangka pendek yang telah banyak berlaku sebelum tahun 2014.

·         Penerangan terperinci tentang cukai akan saya muatkan dalam artikel saya seterusnya.

3)      Mengetahui tentang “Lock in period” pinjaman sedia ada.

·         Kebanyakan kemudahan pinjaman atau pembiayaan ada “lock in period” dikenakan oleh pihak bank tersebut.

·         Kebiasaannya, jangkawaktu adalah sekitar 2 tahun hingga 5 tahun akan tetapi pihak bank mempunyai hak untuk mengenakan jangkawaktu yang lebih panjang sekiranya perlu.

·         Penalti akan dikenakan serendah 2% hingga 5% keatas jumlah pinjaman /pembiayaan asal bukannya baki terkini sekiranya ingin melunaskan penuh pinjaman /pembiayaan dalam jangkawaktu tersebut.

4)      Mengetahui anggaran kos yang perlu dibayar.

·         Terdapat beberapa kos lain yang perlu diambil kira. Penerangan penuh didalam artikel saya yang lain.

5)      Mengetahui anggaran jangka masa transaksi

·         Jangka masa transaksi ini amat bergantung kepada beberapa aspek seperti:

o   Jenis transaksi (tunai / pinjaman)

o   Status milikan (master / individual / strata)

o   Status pegangan (freehold / leasehold)

o   Status sekatan pada geran tanah

o   Status pemaju / liquidator

6)      Mengetahui status pemaju perumahan

·         Status terkini sesebuah pemaju yang melaksanakan projek tersebut adalah amat membantu semasa pengiraan “credit score” semasa permohonan pinjaman /pembiayaan pembeli kelak.

·         Kebiasaannya projek yang dimiliki oleh pemaju bermasalah atau bankrup akan sukar mendapat pinjaman / pembiayaan yang tinggi dari bank.

7)      Hubungi perunding hartanah

·         Anda boleh hubungi saya atau mana-mana perunding hartanah bagi membantu anda dari mula proses hingga tamat.

·         Yuran perunding hartanah hanyalah dibayar setelah selesai menandatangani perjanjian SPA (Sales and Purchase Agreement)

 

Contoh hartanah yang pastinya akan bermasalah semasa urusan jual beli:

1)      Hartanah leasehold/ master title/ pemaju bankrup

2)      Hartanah leasehold/ non bumi lot / sebelah atau mengadap masjid atau surau

3)      Hartanah leasehold/ bumi lot / sebelah atau mengadap tokong, kuil atau gereja

4)      Hartanah di kawasan ditimpa bencana alam/ banjir

 

Sila LIKE dan dapatkan info hartanah dari saya di sini:

1)      https://www.facebook.com/hartanah.my/

 

2)      https://www.instagram.com/azamhepta/

 

 

 

 

spacer
agent image
agency logo
Mohd Noor Azam
Senior Negotiator
REN: 23051
Maxxan Realty Sdn Bhd
mohdnoorazam@gmail.com
(+60) 11-32233771